Křižovatka Ústecká × Obslužná × komunikační napojení „Areálu Golf Park Chabry“

Po téměř pěti letech příprav a povolovacích procesů se nám podařilo dokončit „plnohodnotnou“ křižovatku Ústecká × Obslužná × komunikační napojení na „Areál Golf Park Chabry“, a to včetně napojovacího pruhu směrem do centra Prahy, odbočovacího pruhu směr Zdiby a vybudování přípojek inženýrských sítí pro budoucí „Areál Golf Park Chabry“.

Přínosem této akce je pro občany Dolních Chaber především snadnější napojení z ulice Obslužné do intenzivní dopravy na Ústecké ulici a „zlegalizování“ odbočení/napojení dopravy z Dolních Chaber směr Zdiby.

Tím byl z naší strany naplněn závazek z Memoranda mezi Městskou částí Dolní Chabry

a společností Golf Chabry s.r.o., uzavřeného dne 18. března 2021, závazek vybudovat na vlastní náklady úpravu plnohodnotné křižovatky Ústecká × Obslužná × komunikační napojení „Areálu“ z komunikace Ústecká, jako příspěvek na veřejnou část infrastruktury MČ.

Celkové náklady na přípravu a realizaci této akce dosáhly částky 5,5 mil. Kč včetně DPH.

Na základě Memoranda se MČ Praha-Dolní Chabry zavázala ke spolupráci a podpoře projektu „Golf Park Chabry“ na pozemcích bývalé skládky TKO Dolní Chabry.

Ing. Vilém Knobloch, jednatel, Golf Chabry s.r.o.

 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.