Zapojte se do odborných komisí RMČ

Městská část nabízí místa v odborných komisích při Radě městské části Praha-Dolní Chabry. Komise rady jsou poradní a iniciativní orgány zřízené RMČ. Po proběhlých komunálních volbách bude nové vedení městské části sestavovat nové poradní orgány, které budou tradičně zastoupeny z části odbornými nominanty z řad volených zástupců a z části odborníky z široké veřejnosti občanů Dolních Chaber.

V dosavadním volebním období fungovaly tyto komise:

  • Komise kulturní,
  • Komise sociální,
  • Komise stavební a dopravní,
  • Komise životního prostředí,
  • Komise školská a sportovní,
  • Komise pro projednávání přestupků.

Ve volebním období 2022–2026 by měly fungovat poradní orgány v podobném rozvržení. Zapojení odborné veřejnosti je vedením městské části vnímáno jako důležité pro různorodost názorů a pokrytí všech základních oblastí správy Dolních Chaber. Zejména uvítáme odborníky z rozsáhlé oblasti stavební a dopravní.

Členství v odborných komisích RMČ je honorováno pouze v symbolické rovině, jejich členové se scházejí nejčastěji dle potřeby, zpravidla jednou za měsíc až dva. Zásadní je u všech členů nadšení pro naši městskou část a chuť podílet se na jejím dalším rozvoji.

Pokud právě vás naše nabídka oslovila, napište nám na rada@dchabry.cz, do předmětu e-mailu napište heslo „Odborné komise“ a nově zvolení radní posléze ze zájemců o aktivní činnost v Dolních Chabrech vyberou členy svých poradních orgánů.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.