Informace pro poplatníky Místního poplatku ze psů pro rok 2023

Dovolujeme si prostřednictvím Úřadu městské části Praha-Dolní Chabry informovat občany, kteří se přihlásili k místnímu poplatku ze psů, o novém způsobu zasílání plateb od 1. ledna 2023.

Z důvodu instalace nového softwaru již nebude možné platit místní poplatek ze psů od 1. ledna pod stávajícím variabilním symbolem „1341“ a specifickým symbolem, který odkazoval k číslu popisnému rodinného nebo bytového domu.

Nový variabilní symbol včetně e-složenky bude každému poplatníkovi zaslán e-mailem v průběhu ledna 2023 (pokud při přihlášení psa uvedl e-mailové spojení). 

Poplatníky, kteří při přihlášení e-mailový kontakt neuvedli, žádáme, aby svoji e-mailovou adresu zaslali na referát místních poplatků Gabriele Chamrové: gabriela.chamrova@dchabry.cz a v e-mailu uvedli rovněž číslo popisné rodinného nebo bytového domu.

Místní poplatek ze psů pro rok 2023 je nutné platit již novým způsobem zasílání plateb. Prosíme proto poplatníky, kteří mají zavedenou platbu formou trvalého příkazu, aby si platbu ohlídali a provedli ji až se změněným variabilním symbolem.

Poplatníci, kteří nepreferují elektronickou komunikaci, získají informaci o přiděleném variabilním symbolu osobně nebo telefonickým dotazem na referátu místních poplatků: tel.: 283 851 272, 722 974 765.

Gabriela Chamrová, ÚMČ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.