Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 2023

Na letošním posledním zasedání místního zastupitelstva konaném ve středu 14. prosince 2022 bylo rozhodnuto o vyhlášení záměru koupě nového víceúčelového zametacího stroje, schváleno rozpočtové provizorium na rok 2023 a aktualizována Směrnice č. 1/2019 týkající se veřejných zakázek. 

Každoročně je v prosinci schvalováno rozpočtové provizorium na další rok, ne jinak tomu bylo letos a přijato bylo všemi přítomnými zastupiteli. Důvodem je přímá návaznost rozpočtu městské části na rozpočet hlavního města Prahy, na jehož schválení se čeká a rozpočet městské části je posléze standardně přijat na prvním zasedání chaberského zastupitelstva v novém roce.

Zvlášť v těchto sněhových dnech se ukázala nezbytnost samostatnosti městské části v možnosti odklidu sněhu. Zastupitelé proto odsouhlasili vyhlášení záměru nákupu víceúčelového zametacího stroje na zimní i letní údržbu komunikací a chodníků, který by měl výrazně pomoct ke zlepšení údržby v ulicích.

Rekovokován byl jeden z bodů z červnového zasedání týkající se odkupu malého pozemku, přičemž důvodem byla nově zjištěná výměra pozemku s rozdílem jednoho metru plochy. Zastupitelé odsouhlasili také zrušení Fondu rezerv a rozvoje, finanční zůstatek bude převeden na standardní účet městské části, na kterém radnice hospodaří s rezervou bez nutnosti dělení zůstatku mezi více účtů. Zastupitelé následně pověřili kolegy z Kontrolního výboru ke kontrole darovacích smluv za rok 2022 a schválili navržené odměny členům komisí, výborů, redakční rady a přísedícím u soudu.

Důležitým bodem k projednání byla novela Směrnice 1/2019 k zadávání veřejných zakázek. Novinka má za cíl zefektivnit procesy a zadávání veřejných zakázek pro dodávky služeb a materiálu a zpřísňuje některé parametry jako počet oslovených dodavatelů nebo definici osob oprávněných k podpisu objednávky.

Po schválení směrnice následovaly informativní body, mezi nimiž bylo osm rozpočtových opatření, informace k záměru výstavby datacentra, vedení vysokého napětí nebo projektu tramvajové trati do Zdib. K tomuto tématu bylo záměrem také přijato usnesení s pověřením rady k jednání o projektu tramvaje s veřejným projednáním tématu a odborným zpracováním případných připomínek občanů.

Navržený program 2. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 22, č. 23, č. 1
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2023 – schváleno
 3. Záměr nákupu víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry – schváleno
 4. Revokace usnesení č. 220/22/ZMČ ze dne 23. 6. 2022 o odkupu části pozemku parc. č.1416, k. ú. Dolní Chabry, zapsaného na LV 1087 a prodej části pozemku parc. č. 1416, k. ú. Dolní Chabry, o velikosti 10m2, zapsaného na LV 1087 – schváleno
 5. Návrh na zrušení Fondu rezerv a rozvoje Městské části Praha-Dolní Chabry – schváleno
 6. Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2022 – schváleno
 7. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu – schváleno
 8. Stížnost občanů na dopravní situaci v okolí Kobyliské – vzato na vědomí
 9. Návrh na aktualizace Směrnice č. 1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – schváleno
 10. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 6 – vzato na vědomí
  2. Rozpočtové opatření č. 7 – vzato na vědomí
  3. Rozpočtové opatření č. 8 – vzato na vědomí
  4. Rozpočtové opatření č. 9 – vzato na vědomí
  5. Rozpočtové opatření č. 10 – vzato na vědomí
  6. Rozpočtové opatření č. 11 – vzato na vědomí
  7. Rozpočtové opatření č. 12 – vzato na vědomí
  8. Rozpočtové opatření č. 13 – vzato na vědomí
  9. Datové centrum – vzato na vědomí
  10. Společné povolení na stavbu „V409/419-smyčka PSE“ – vzato na vědomí
  11. Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby
 11. Dotazy a připomínky občanů
 12. Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby – schváleno

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.