MČ rozesílá e-složenky k poplatku ze psů

Od 1. ledna 2023 došlo k novému způsobu zasílání plateb za místní poplatek ze psů z důvodu instalace nového softwaru. Stávající variabilní symbol „1341“ a specifický symbol (číslo domu) již nejsou platné. První e-složenky s novými údaji již byly počátkem ledna odeslány na e-mailové adresy.

Pro obdržení nových platebních údajů je třeba uvést referátu místních poplatků svoji e-mailovou adresu. Nový variabilní symbol včetně e-složenky a QR kódu pro provedení platby je poté každému poplatníkovi zaslán e-mailem. Kdo e-mail při přihlášení neuvedl, nechť jej prosím zašle na referát místních poplatků Gabriele Chamrové: gabriela.chamrova@dchabry.cz včetně čísla popisného rodinného nebo bytového domu.

Připomínáme rovněž nutnost změny údajů u platby prováděné trvalým příkazem. Informaci o přiděleném variabilním symbolu lze získat také osobně nebo telefonickým dotazem na referátu místních poplatků: tel.: 283 851 272, 722 974 765.

Rozdělení či sloučení poplatku

Pokud výše ročního místního poplatku ze psů přesáhne částku 600 Kč (např. za více psů nebo psa v bytovém domě), program vychází ze zákona a automaticky generuje rozdělení platby – první polovinu částky je nutné hradit do 31. března daného roku a druhou polovinu částky poplatku s úhradou do 31 srpna daného roku. Pokud chcete celou výši poplatku zaplatit v jedné platbě, kontaktujte na e-mail uvedený výše Gabrielu Chamrovou, která v systému u poplatku nastaví generování roční složenky se splatností do 31. března daného roku.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.