Zastupitelé schválili rozpočet i koupi víceúčelového zametacího stroje

Chaberské zastupitelstvo se sešlo ve středu 1. února 2023, aby schválilo návrh rozpočtu na rok 2023, vybralo dodavatele víceúčelového zametacího stroje pro celoroční úklid v ulicích nebo posvětilo přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR.

Jak je již zvykem, schvaloval se na prvním zasedání v novém roce rozpočet, který je navržený jako vyrovnaný s 41 miliony korun příjmů a 49 milionů korun výdajů a rozdílem pokrytým financováním minulých let. Nejvyšší položky tvoří tradičně výdaje na činnost místní správy, financování školství nebo právě investice do péče o vzhled veřejného prostoru a zeleně. Součástí přijatého materiálu byly rovněž střednědobý výhled do roku 2028 nebo návrh hospodářské činnosti na rok 2023.

Jasno je již také ve výběru zametacího stroje, kde jako dodavatele zastupitelé vybrali firmu Kärcher spol. s r. o. Výběrové řízení na nákup víceúčelového zametacího stroje pro městskou část bylo vyhlášeno ještě v loňském roce a přihlásili se do něj celkem čtyři zájemci. Vysoutěžený stroj má sloužit pro zametání ulic a chodníků v letním i zimním období, z čehož plyne také požadavek na související vybavení jako šípová sněhová radlice, sypač vozovek nebo čelní odmetací kartáč. Zakázka by bez DPH neměla přesáhnout nabídkovou cenu 2,8 milionu korun.

Zastupitelé zrušili výběrové řízení na Realizaci energeticky úsporných opatření mateřských školek, které bylo v plánu financovat z dotačních programů. Důvodem zrušení je nemožnost v jeho pokračování, protože na jednom z předchozích zasedání zastupitelstva 14. září 2022 nebyl schválen dodavatel služeb, resp. kvůli neschválení navrženého programu nemohlo být o bodu hlasováno, a proto nemohl být výběr formálně ukončen. Městská část bude o účast v programu usilovat znovu, jak bude vhodná dotační výzva vyhlášena.

Souhlasem většiny zastupitelů bylo posvěceno přistoupení městské části do Sdružení místních samospráv ČR (zkráceně SMS). Členství poskytne především možnost vyjadřovat se k legislativním návrhům vlády, což je významný nástroj v procesu přijímání zákonů ČR, a otevírá rovněž možnost zapojovat se do odborných pracovních skupin, účastnit se setkávání odborníků a také starostů a získávat tak zkušenosti a příklady dobré praxe.

Přijata byla rovněž smlouva o spolupráci s investorem Tepko reality s.r.o., která v rámci dohody dle zásad přinese do rozpočtu městské části více než 750 tisíc korun jako kontribuci za bytový dům Kobyliská.

Dosavadní tajemnice Kontrolního výboru a Finančního výboru Silvie Špetlová ukončila pracovní poměr na úřadě městské části, a proto byla odvolána z funkce. Na pozici tajemnice Kontrolního výboru byla zvolena Kateřina Vosátková.

V rámci informativních bodů se zastupitelé dozvěděli o rozpočtovém opatření, které upravuje loňský rozpočet o připsaných 70 tisíc korun dotace na nákup knih do chaberské knihovny jako výhra Knihovny roku 2022, navyšuje rozpočet o 52,6 tisíc korun na úhradu výdajů nutných k přípravě v souvislosti s volbou prezidenta, navíc pak také o částku 383 tisíc korun získaných jako dotace z výherních hracích přístrojů a 1 800 korun jako vratku dotace z programu OPPPR Svět kolem nás MŠ Chaberáček.

Závěrem zastupitelé přijali usnesení o poslání dopisu k záměru Pražského okruhu nejvyšším státním představitelům ve snaze upozornit na současnou situaci a dlouhodobý postoj městské části.

Schválený program 3. veřejného zasedání ZMČ:

  1. Kontrola zápisu č. 2
  2. Návrh rozpočtu MČ Praha-Dolní Chabry na rok 2023, návrh rozpočtu hospodářské činnosti 2023, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozpočet peněžních fondů 2023 a střednědobý výhled na roky 2024–2028 – schváleno
  3. Návrh na zrušení výběrového řízení „Realizace energeticky úsporných opatření mateřských školek – odborná činnost“ – schváleno
  4. Návrh na schválení dodavatele veřejné zakázky „Nákup víceúčelového zametacího stroje pro MČ Praha-Dolní Chabry“ – schváleno
  5. Návrh na schválení přistoupení MČ Praha-Dolní Chabry do Sdružení místních samospráv ČR – schváleno
  6. Odvolání tajemnice Kontrolního a Finančního výboru ZMČ a volba nové tajemnice Kontrolního výboru ZMČ – schváleno
  7. Návrh na schválení smlouvy o spolupráci – schváleno
  8. Informace – Rozpočtové opatření č. 14 –vzato na vědomí
  9. Návrh dopisu k okruhu – schváleno
  10. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.