Zastupitelé udělali další krok k novému sportovišti

Na středečním zasedání 14. června 2023 schválili chaberští zastupitelé návrh dohody k narovnání právních vztahů s majiteli garáží u fotbalového hřiště na pozemcích ve správě městské části. Plocha pozemků byla na květnovém zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy v územním plánu změněna a rozšířena na plochu pro sport. Tyto kroky umožní v budoucnu realizovat dlouhodobý veřejný záměr městské části vybudování sportoviště pro volnočasové aktivity.

Územního rozvoje se týkal i další bod na pořadu schůze. Na základě podpory návrhu změny územního plánu pozemku vedle bývalé skládky u Spořické směrem do Ďáblic z června loňského roku byla mezi jeho majitelem a městskou částí uzavřena smlouva o spolupráci. Následně byl návrh změny zapracován také do připomínek městské části k Metropolitnímu plánu, jelikož se jedná o rozvojovou lokalitu i v rámci Koncepce transformačních a rozvojových lokalit, kterou si MČ nechala v loňském roce vypracovat. Nyní zastupitelé schválili návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem, který poputuje na pražský magistrát, jenž změny územního plánu projednává a schvaluje.

Zastupitelé byli informováni o stížnosti několika občanů na dopravní situaci v okolí ulice Kobyliská. Podrobněji se jejím obsahem, stejně jako názory dalších dotčených obyvatel, bude vedení městské části zabývat 20. června na veřejné besedě, na které bude za účasti odborníků a zástupkyně Policie ČR prezentováno odborné posouzení naměřených dat a bude zde prostor pro diskuzi, z čehož by mělo posléze vyplynout vyhodnocení ročního provozu změny dopravního značení v Kobyliské a jejím okolí.

V souvislosti s agendou orgánů zastupitelstva byl přijat návrh aktualizace směrnice jednacího řádu výborů a v rámci informativního bodu předloženo rozpočtové opatření upravující rozpočet městské části o 35 tisíc korun jako podporu vzdělávání, konkrétně určených na letošní ročník soutěže Come and show.

Poslední bod pořadu jednání, návrh na schválení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření budov mateřských škol, byl po diskuzi zastupitelů stažen s tím, že k němu budou informace ještě upřesněny.

Navržený program 6. zasedání ZMČ:

  1. Kontrola zápisu č. 5
  2. Návrh na schválení Dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí kupní – schváleno
  3. Návrh na schválení podnětu na změnu územního plánu – schváleno
  4. Návrh jednacího řádu výborů ZMČ Praha-Dolní Chabry – schváleno
  5. Stížnost občanů na dopravní situaci v okolí Kobyliské – vzato na vědomí
  6. Informace:
    1. Rozpočtové opatření č. 7/2023 – 3026 – vzato na vědomí
  7. Návrh na schválení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření budov MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ Beranov – staženo z programu
  8. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.