Slovo starostky červenec, srpen 2023

Milí sousedé, 
první červnové dny jsme zahájili Dnem dětí a famózním koncertem Václava Hudečka a Lukáše Klánského v našem půvabném kostele. Další červnové týdny byly nabité událostmi, čemuž odpovídá i letní vydání Chaberského zpravodaje, který vůbec poprvé vychází výjimečně na dvaceti stranách.
Velkou radost mi udělalo ocenění našeho úřadu v soutěži Šetříme Prahu. Mezi jinými MČ, příspěvkovými organizacemi a dalšími jsme skončili první s neskutečnou úsporou plynu 67 % za uplynulou topnou sezónu oproti předešlým pěti letům. Získaných 300 tisíc korun nemůžeme investovat do nákupu kožíšků a rukavic s beránkem, jak jsem původně odolným úředníkům motivačně slíbila, a tak je chceme investovat do dalších opatření směřujících k energetickým úsporám, tentokrát na budovách mateřských školek.
Velkým krokem k významnému vylepšení volnočasového zázemí v Dolních Chabrech je schválená změna územního plánu pražským magistrátem na sportoviště na ploše vedle fotbalového hřiště a naším zastupitelstvem odsouhlasené znění návrhu dohody s majiteli tamních garáží. Díky tomu bude moci MČ začít plánovat budoucí využití plochy stávajících garáží pro vybudování nového sportoviště.
Tématem června byl i okruh a soudem zamítnutá žaloba na dostavbu úseku, který má propojit D1 a D11, tedy úseku z Modletic do Běchovic. Vedení městských částí a obcí v této trase okruhu stavbu podporují. Žalobu jsme podávali i za náš spolek ZA LEPŠÍ CHABRY spolu s dalšími spolky a fyzickými osobami, které mají v trase okruhu své pozemky. Z pohledu Chaber je nyní třeba upnout veškeré síly na náš úsek Pražského okruhu SOKP 519 (Suchdol Březiněves) a řízení EIA, které bude zahájeno v průběhu měsíce července, na které se připravujeme ve spolupráci s odborníky. Paralelně s tím se snažíme o změnu politického názoru na všech úrovních českého státu i Evropské unie. 
Výbor pro územní rozvoj hlavního města podpořil náš návrh na změnu územního plánu na rozšíření hřbitova, naopak opětovně přerušil projednávání změny územního plánu pro vznik domova pro seniory a mateřské školky. Důvod? Blízkost plánované trasy okruhu a neutuchající boj Chaber proti ní. 
Mluvíme s vámi a vaše názory nás zajímají. V červnu jsme uspořádali dvě veřejné debaty, a to ke zhodnocení dopravního režimu v Kobyliské a k návrhu datového centra. Byla jsem u druhé z nich a oceňuji její věcný a konstruktivní průběh. V druhé polovině roku budete veřejně hlasovat o návrhu sportovního hřiště v Nových Chabrech. Vybírat se bude ze tří variant. 
Na závěr moc gratuluji chaberským fotbalistům k postupu do Pražského přeboru.
Přeji všem krásné a skotačivé léto a šťastné návraty z dovolených. 

Vaše KŠŠ
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.