Co bylo na setkání k Technickému centru prezentováno

Nestihli jste přenos z veřejného setkání k Technickému centru ve středu 23. srpna 2023? Cílem bylo představení projektu ve větším detailu, sdílení informací s občany a reakce na jejich podněty. Níže shrnuto v bodech, co bylo prezentováno:

 • setkání navazuje na první veřejné představení před dvěma měsíci, rovněž vysílané online,
 • proti projektu se městská část bránila v řízení EIA (zpracovány byly hluková a rozptylová studie, spolupráce proběhla také s advokáty, občany Nových Chaber a některými vlastníky sousedních pozemků) – navazovaly úpravy projektu; další řízení zatím nezačala,
 • k dohodě ani k dalším jednáním s městskou částí v mezičase nedošlo,
 • na základě podnětů občanů byly rozšířeny sadové plochy a úpravy zeleně především u severního valu, doplněny byly veřejné ohniště nebo místo pro barbecue, přibyly skluzavky a sáňkovací svahy,
 • postupně je rozpracovávána také změna fasády,
 • představeny byly technické řezy se vztahem mezi datovým centrem, jeho zázemím a nejbližším okolím, ze kterých vyplývají výškové poměry ke stávající zástavbě,
 • hlučná část datového centra (kompresory), která vzbuzuje největší obavu, je v přepracovaném projektu pod zemí v betonových kobkách,
 • k dotazu na vibrace – ty nejsou s ohledem na citlivost techniky žádoucí ani pro investora,
 • na střeše budou hybridní chladiče, jde o kombinaci s využitím dešťové vody k chlazení, což má snížit výsledné hodnoty hluku výrazně pod zákonem požadované hodnoty,
 • představeny byly hlukové mapy z původních plánů a nyní ty se sníženou zátěží po úpravách,
 • pro MČ zůstává problém, že se nesčítají zátěže všech záměrů v oblasti (sběrná komunikace k Čimickému přivaděči),
 • k náhledu byly také grafy a mapy vlivů technického centra v souvislosti s emisemi v porovnání se zákonnými normami,
 • převládající směr větru je od ZZJ a JZ, poté od VSV; tepelný ostrov objektu je rovněž součástí prezentace; zmíněn princip ochlazování budovy a dopad na okolí (zatím není možné v detailu představit),
 • budova bude produkovat teplou vodu přes 30 st. C, kterou lze dále využít v širším okolí,
 • datacentrum bude sloužit soukromým subjektům, nikoliv státu,
 • Investor si lokalitu vybral mj. proto, že je pozemek v ÚP umožňuje výstavbu tzv. nerušené výroby, hlavní důvod je nejspolehlivější přívod energie z blízké rozvodny Sever,
 • MČ hned v počátku záměru vyvolala snahu o změnu ÚP s majitelem pozemku, aby zde nebylo možné vystavět podobný objekt, zájem změny na rezidenční výstavbu ale z jejich strany nebyl,
 • investor počítá s prezentovanými návrhy a úpravami závazně také do budoucího územního řízení, zmíněna byla také možnost uzavření memoranda s městskou částí,
 • v průběhu prázdnin jsme u jiných investorů obdobných staveb zjišťovali možnosti využití odpadního tepla pro městskou část při případném umístění záměru.

Celý záznam ze setkání, které online sledovali desítky lidí a přímo v sále dvacet pět, si můžete pustit na Facebooku městské části.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.