Slovo starostky září 2023

Milí Chaberští, 
letošní léto jsme věnovali opravám. Vedle těch neradostných, jakou je reklamace nových podlah tělocvičny, to byly opravy veselejší, které vrací lesk a slávu místním památkám. Spolupráce byla jejich hlavní hybnou silou. 
Oprava další části zdi kostela Stětí sv. Jana Křtitele v havarijním stavu je hotová a je krásná. MČ zaplatila náklady archeologického posudku a projektu na opravu zdiva a statiky kostela. Opravy byly financovány z grantu ministerstva kultury. Na opravu statiky snad opět získáme finance společnými silami v příštím roce. 
V ateliéru akademického sochaře prochází omlazovacím procesem barokní socha sv. Václava. Z celkové potřebné částky 200 000 Kč se k dnešnímu dni vybralo přes 92 000 Kč od více než devadesáti přispěvatelů. Mockrát děkujeme. Štědře přispěl místní spolek OSOP. Socha by se v plné parádě měla vrátit zpět právě na oslavy svátku zemského patrona. 
Reklamace podlahy tělocvičny byla hlavním tématem první poloviny léta. Dodavatel firma PKS stavby reklamaci neuznala. O dalším postupu tak rozhodne až znalecký posudek, v horším případě až soud. Zatím se odebraly potřebné vzorky, sundal se zvlněný povrch a podlaha se začala intenzivně vysoušet. Bohužel v tuto chvíli nemohu říci, kdy bude tělocvična opět v provozu, ale v optimistických myšlenkách se upínáme k listopadu 2023. Jsme připraveni opravu financovat i sami a o náklady se následně soudit. Pohyb dětí je na prvním místě. 
Poslední červnové dny přistála do datové schránky další vlna vyjádření k projektu vedení vysokého napětí se šibeniční lhůtou pro vyjádření v čase státních svátků. I přes dovolené a krátký čas pro podání jsme zopakovali svůj nesouhlas a své námitky podané do řízení v lednu 2023. O celém stavebním řízení rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu jako místně a věcně příslušný stavební úřad. Dokumentace je zásadně jen k nahlédnutí, každá návštěva spisu pečlivě zaznamenána a provázena přísnými bezpečnostními opatřeními, jako by šlo o státní poklad. V květnu tohoto roku úřad neuznal jednu z našich námitek do řízení, která se týkala právě podjatosti MPO. 
Všem dětem a rodičům přeji splavný vstup do nového školního roku a těším se na setkání na Zažít Chabry jinak a dalších zářijových akcích.

Vaše KŠŠ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.