7. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 13. září 2023 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 7. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 7. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 6
 2. Návrh na uzavření Plánovací smlouvy
 3. Návrh na schválení dodavatele realizace energeticky úsporných opatření budov MŠ Chaberáček, MŠ Bílenecké náměstí a MŠ Beranov
 4. Návrh na schválení dodavatele realizace veřejné zakázky „Údržba zeleně a zahradnické práce, MČ Praha-Dolní Chabry“
 5. Prodej pozemku parc. č. 660/2 a 1316/38, k. ú. Dolní Chabry, zapsané na LV 1087
 6. Návrh na připojení se městské části Praha-Dolní Chabry k podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
 7. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem z PSO na OB, na pozemku parc. č. 52/4, k. ú. Dolní Chabry
 8. Revokace usnesení č. 051/23/ZMČ ze dne 17.05.2023 o Odkupu pozemků parc.č.1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k. ú. Dolní Chabry, do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry a Návrh schválení odkupu pozemků parc. č. 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1241/1 a 1334/4, k. ú. Dolní Chabry, vedených na LV 832 do majetku hl. města Prahy se svěřenou správou MČ Praha-Dolní Chabry
 9. Informace – Podnět na zrušení linky autobusu č. 913
 10. Informace – Řízení EIA SOKP 518, 519 Ruzyně–Březiněves
 11. Informace:
  1. Plnění rozpočtu za 1. pololetí 2023
  2. Přehled veřejných zakázek
 12. Informace:
  1. Rozpočtové opatření č. 8/2023 – 2057
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2023 – 3052
  3. Rozpočtové opatření č. 10/2023 – 3042
  4. Rozpočtové opatření č. 11/2023 – 3037
  5. Rozpočtové opatření č. 12/2023 – 3040
  6. Rozpočtové opatření č. 13/2023 – 8033
  7. Rozpočtové opatření č. 14/2023 – 8034
  8. Rozpočtové opatření č. 15/2023 – 2074
 13. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.