Nová vyhláška o omezení spalování suchého rostlinného materiálu

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 14. září 2023 obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023 o omezení spalování suchého rostlinného materiálu. Vyhláška je v souladu s přijatým Programem zlepšování kvality ovzduší (PZKO) snížit imisní zátěž obyvatel znečišťujícími látkami a od října 2023 omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.

Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

Aktualita o schválení a vydání obecně závazné vyhlášky o omezení spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hlavního města Prahy je zveřejněna, včetně odkazu na tuto vyhlášku, na webových stránkách Portálu životního prostředí MHMP

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.