Vyjádření MČ k záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves" bylo odesláno

Ve středu 4. října 2023 odeslala městská část Praha-Dolní Chabry své vyjádření k dokumentaci záměru „D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves“ v rámci řízení posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dokument finálního vyjádření má rozsah 71 stran podrobných odborných připomínek a součástí je několik příloh zaměřujících se na konkrétní problematiky jako kvalita ovzduší, hlukové měření nebo další odborná posouzení.

Z vyjádření vyplývá jednoznačný nesouhlas městské části s navrhovaným záměrem, který by vedl ke zhoršení kvality životního prostředí na území městské části a života jejích občanů. Podkladové dokumenty a studie jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy a je nutné je případně doplnit, odstranit a objasnit závažné rozpory, a celkově tedy přepracovat ve smyslu vyjádření městské části.

Vyjádření městské části si můžete přečíst v přiloženém souboru, kompletně pak včetně příloh v záložce Územní rozvoj 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.