Slovo starostky listopad 2023

Milí Chaberáci, 
před malou chvílí pan farář Petr Havlík požehnal čerstvě znovuzrozené soše sv. Václava, městské části i všem jejím občanům. Jeho požehnání a Václavovu ochranu budeme potřebovat. 
Pokračujeme v boji proti dálničnímu okruhu. Do řízení EIA ke stavbě 518 a 519 jsme poslali 71 stran vyjádření podpořeného odbornými stanovisky. Kolem 400 z vás využilo na webu městské části přístupného generátoru připomínek a další posílali své vlastní připomínky. 
Naše zásadní námitky se týkají zhoršení kvality životního prostředí občanů Dolních Chaber. Nesouhlasíme s vedením transevropské dálnice, která má sloužit tranzitní dopravě, přes několik přírodních parků a památek a řešení tranzitní dopravy společně s řešením městských vazeb mezi Prahou 6 a Prahou 8. Záměr podle nás nereflektuje požadavky právních předpisů Evropské unie, strategických dokumentů a koncepcí přijatých ČR, či cíli udržitelné mobility. Dokumentaci vytýkáme nedostatek posouzení vlivů dalších velkých záměrů v území, jako je vedení vysokého napětí V409/491 a rozšíření letiště. Celá dokumentace je založena na nepřesných a nedostatečných vstupních datech. Vychází například z mylného předpokladu, že před realizací stavby budou dokončeny dopravní stavby veřejné hromadné dopravy a silniční dopravy, které budou mít vliv na celkové rozložení dopravy a dopravní intenzity, z nichž některé stavby jsou dnes pouze na papíře. Z podkladů vyplývá, že stavba příliš nepomůže ani samotné Praze, oproti úlevě v několika málo ulicích, které nechci zlehčovat, přinese obrovské zatížení do oblastí, kde taková zátěž dnes není. Z dopravně inženýrských podkladů vyplývá, že i úleva, kterou díky odklonu kamionů zaznamená Jižní spojka, bude v krátké době nahrazena automobily a dodávkami. Dobře známý jev dopravní indukce, kdy každá vystavěná silnice přináší více aut, znamená, že celková dopravní zátěž na území naší městské části vzroste o téměř pětinásobek. Nelíbí se nám, že obrovské zatížení pro občany Dolních Chaber má přijít již v době výstavby (předpokládaná doba zahájení stavby je rok 2027 s dokončením v roce 2030). Dne 30. 10. je plánována veřejná debata na téma dálničního okruhu s panem ministrem Kupkou a zástupci ŘSD. 
Mohla bych pokračovat dále, ale musí se pode mě vejít pozvání na rozsvěcení vánočního stromečku. Další informace tak najdete v samostatném článku v tomto čísle. 
Náš boj proti dálničnímu okruhu bohužel způsobil i nesouhlas se změnou územního plánu, která by umožnila stavbu domova pro seniory a mateřské školky naproti Třešňovce. Výbor pro územní rozvoj hl. m. Prahy nejprve nekomplikovaný podnět městské části na změnu územního plánu čtyřikrát přerušil, načež jej v říjnu nedoporučil ke schválení. 
Svatý Václave, oroduj za nás.

Vaše KŠŠ
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.