Veřejné projednání EIA záměru D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves

Veřejné projednání EIA záměru D0 518, 519 Ruzyně – Březiněves proběhne v pondělí 6. listopadu od 15:00 v Kongresovém centru v Praze.

Přijďte vyjádřit svůj názor k záměru dálničního okruhu. Na veřejném projednání mohou zúčastnění vznést své připomínky formou vystoupení, a ty budou podkladem pro vydání závazného stanoviska EIA MŽP.

 Program veřejného projednání:

  • Zahájení veřejného projednání,
  • Představení účastníků, časová rekapitulace procesu EIA,
  • Stručné představení záměru oznamovatelem (ŘSD),
  • Stručné vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí týmem zpracovatelky dokumentace,
  • Stručné představení zpracovatele oponentního posudku,
  • Vyjádření přítomných zástupců dotčených územních samosprávních celků,
  • Vyjádření přítomných zástupců dotčených správních úřadů,
  • Diskuze - dotazy a připomínky veřejnosti a spolků (zástupci jednotlivých stran budou v diskuzi odpovídat).

Další informace k veřejnému projednání včetně programu v pozvánce MŽP.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.