Informace pro poplatníky Místního poplatku ze psů pro rok 2024

Dovolujeme si prostřednictvím ÚMČ Praha-Dolní Chabry připomenout občanům, kteří se přihlásili k místnímu poplatku ze psů, aktuálně platný způsob zasílání plateb od 1. ledna 2024.

Již od roku 2023 není možné z důvodu instalace nového softwaru platit místní poplatek ze psů splatný od 1. ledna do 31. března 2024 pod variabilním symbolem „1341“ a specifickým symbolem, který odkazoval k číslu popisnému rodinného nebo bytového domu.

Nový variabilní symbol včetně e-složenky bude každému poplatníkovi zaslán e-mailem v průběhu ledna 2024 (pokud při přihlášení psa uvedl e-mailové spojení). 

Poplatníky, kteří při přihlášení e-mailový kontakt neuvedli, žádáme, aby svoji e-mailovou adresu zaslali na referát místních poplatků Gabriele Chamrové: gabriela.chamrova@dchabry.cz a v e-mailu uvedli rovněž číslo popisné rodinného nebo bytového domu.

Místní poplatek ze psů pro rok 2024 je nutné platit tímto způsobem zasílání plateb. Prosíme proto poplatníky, kteří mají zavedenou platbu formou trvalého příkazu, aby si platbu ohlídali a provedli ji až se změněným variabilním symbolem.

Poplatníci, kteří nepreferují elektronickou komunikaci, získají informaci o přiděleném variabilním symbolu osobně nebo telefonickým dotazem na referátu místních poplatků: tel.: 283 851 272, 722 974 765.

Od 1. září 2023 je možné se přihlásit, odhlásit či provést změny v ohlášení psa přes Portál Pražana na adrese: https://www.portalprazana.cz/prihlaseni.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.