8. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 13. prosince 2023 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 8. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 8. zasedání ZMČ:

 1. Kontrola zápisu č. 7
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2024
 3. Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany
 4. Petice na záchranu 54 garáží v Dolních Chabrech
 5. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1294/5 a 1294/7, k. ú. Dolní Chabry, z OP na PZO a SP
 6. Návrh na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem z VN-D na ZVO-D, na pozemcích parc. č. 1374/7, 1374/11, 1374/12, 1374/16, 1374/108, 1374/110, 1745/3 a na částech pozemků parc. č. 1374/3, 1374/5, 1374/6, 1374/15, 1374/18 a 1744/1 vše v k. ú. Dolní Chabry
 7. Pověření ke kontrole darovacích smluv za rok 2023
 8. Návrh na schválení odměn členům komisí, výborů, redakční rady a přísedící u soudu
 9. Informace
  1. Rozpočtové opatření č. 16/2023 - 2083
  2. Rozpočtové opatření č. 17/2023 - 2090
  3. Rozpočtové opatření č. 18/2023 - 2092
  4. Rozpočtové opatření č. 19/2023 - 3061
  5. Rozpočtové opatření č. 20/2023 - 7006
  6. Rozpočtové opatření č. 21/2023 - 3081
  7. Rozpočtové opatření č. 22/2023 - 1002
 10. Informace
  1. Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2023
  2. Přehled veřejných zakázek
  3. Zápis z 1. dílčího přezkoumání hospodaření městské části Praha-Dolní Chabry
 11. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.