Slovo starostky leden 2024

Co nám 2023 dal a vzal

Zkraje roku 2023 jsme si s (pro Chabry tradiční) vysokou volební účastí zvolili prezidenta. Nový rok jsme začali prvním ze zásadních projektů v naší městské části, a to záměrem výstavby datacentra. Na základě vyjádření městské části i angažovaných občanů se jeho podoba výrazně změnila. V minulém roce se posunuly i další velké projekty ve veřejném zájmu, které mají potenciál změnit ráz Chaber, a to vedení vysokého napětí a dálnice D0 neboli Pražský okruh. V souvislosti s bojem proti nim se o Chabrech poměrně často psalo. K oběma jsme se v průběhu roku opakovaně negativně vyjadřovali, v případě okruhu k našemu úseku dálnice 518, 519 i k úsekům navazujícím. Trváme na tom, že navržené zastaralé řešení je v rozporu s naší i evropskou legislativou a strategickými dokumenty. Navíc se z dopravně inženýrských podkladů ukazuje, že dopravě v Praze příliš nepomůže. Snažíme se tedy o změnu politického názoru na úrovni ČR i EU.

Bohužel, změny zákonů a předpisů mezitím směřují k tomu, aby cesta státu k prosazení jeho dopravních a energetických staveb byla stále jednodušší.

Mluvíme s vámi a vaše názory nás zajímají. Uspořádali jsme několik veřejných debat (k dopravnímu řešení Kobyliské, k datacentru, k tramvaji, s ministrem Kupkou k okruhu, v závěru roku k projektu Třešňovky) a dali jsme vám možnost se jich zúčastnit jak přímo v sále, tak online. K okruhu i Třešňovce jste se mohli vyjádřit i prostřednictvím nového webového formuláře.

Magistrát hlavního města Prahy potvrdil developerovi Star Group původní rozhodnutí o umístění etap H a I a městská část s ním podepsala dodatek č. 5. Na jeho základě vznikly tři podoby sportovního hřiště, o kterých můžete hlasovat právě teď (více se dočtete v samostatném článku).

Základní škola na základě získané dotace a příspěvku městské části získala dvě nově vybavené jazykové učebny.

Od března jsme začali co 14 dnů pořádat před úřadem farmářské trhy, jejichž začátek pokřtil sníh a vichřice a vydržely nám až do konce roku.

V dubnu a říjnu jste se zapojili do akce Deset tisíc kroků, která podporuje aktivní pohyb a zdravou mobilitu a poprvé se zapojila i omladina.

V knihovně jsme za velké účasti odborníků pokřtili knihu Zdeňka Dragouna a Michala Trymla „Románský kostel v Chabrech a jeho předchůdci“, která je výsledkem padesátiletého archeologického průzkumu našeho kostela. Vznikl místní Klub přátel hudby, který do Chaber přinesl skvělé koncerty Václava Hudečka, Kateřiny Englichové a dalších.

Vznikl nový skautský oddíl se základnou v krásné jurtě, zájem o členství byl obrovský.

Pokračují Kavárničky pro dříve narozené, kterým vymýšlíme nová témata setkání. Vedle tradičního Masopustu a fotbalového plesu se v září za hojné účasti konalo vydařené Zažít město jinak. V prosinci pak kulturní komise obnovila předvánoční setkávání seniorů, tentokrát s milým a vtipným Alexandrem Hemalou.

Po celý listopad probíhal festival amatérských divadelních souborů. Výkony vystupujících byly nad očekávání profesionální a těšíme na letošní ročník.

Úřad vyhrál v Praze první cenu v soutěži Šetříme Prahu za energetické úspory a odměnu ve výši 300 000 Kč, kterou investujeme do projektu energetických úspor v budovách mateřských školek.

Uspořádali jsme sbírku a i díky vám úspěšně dotáhli opravu sochy sv. Václava před základní školou. Bylo moc milé, kolik příběhů si zejména starousedlíci se sochou spojují, od prvních polibků až po ranní modlitby v dnech, kdy zanedbali přípravu do školy. Ráda bych k této příležitosti založila pamětní knihu, kam byste tyto příběhy mohli zaznamenat.

Opravila se ohradní zeď našeho krásného kostela a doufáme, že ve spolupráci s církví získáme finanční prostředky na opravu narušené statiky v tomto roce.

Vznikly nové projekty: kuchyně v mateřské škole Beranov, rekonstrukce a rozšíření naší báječné knihovny, úprava okolí kostela, studie hřiště a ostatní plochy v prostoru pod základní školou v ulici U Václava, koncepční studie revitalizace Třešňovky. Dokončujeme projekty rekonstrukce služebny městské policie, na kterou máme přislíbené finance v roce 2025, veřejného prostoru u hřiště v ulici Ulčova a energetických úspor v budovách mateřských škol.

Ke vzniku sportovních ploch přispěje také změna územního plánu na přeměnu prostor garáží vedle fotbalového hřiště na sportovní plochu, zahájená v roce 2023, a současně v létě uzavřená dohoda s majiteli garáží, díky níž můžeme plánovat sportoviště.

Ve sportu nás v uplynulém roce samozřejmě potěšil postup chaberských fotbalistů do Pražského přeboru.

Na závěr roku nám přišla potěšující průběžná zpráva auditu hlavního města, která vyšla tentokrát bez jediné výtky a s pochvalou.

Rok 2023 nám bohužel i něco vzal, například jednu z čerstvě vybudovaných tělocvičen v základní škole. Rychlé vyřešení komplikuje přetrvávající vlhkost v podlaze, kdy reklamaci navíc stavební firma neuznává. V průběhu ledna tohoto roku bychom chtěli přijít s definitivním řešením. Projekt zvýšené, a tedy i bezpečnější křižovatky před základní školou získal v létě roku 2023 konečně stavební povolení. Nicméně jsme neuspěli ani v získání peněz od hlavního města k realizaci vlastními silami, ani s prosazením její realizace městskou firmou TSK v roce 2024. Rozhodně se ale nevzdáváme.

Po tragických událostech na konci roku jsem kontaktovala Policii České republiky s dotazem na programy pro ZŠ, jak se chovat v krizové situaci. V lednu s nimi chci doladit detaily přednášek, které pořádají jak pro základní, tak pro mateřské školy.

V tomto novém roce bych nám přála, aby nám laskavost a vzájemnost typická pro vánoční čas vydržela po celý rok. Aby posilovala pozitivní kolektivní vědomí a oslabovala násilí, které pramení z lidského neštěstí a strachu.

Chci také vyjádřit poděkování zaměstnancům úřadu a knihovny za jejich práci v předešlém roce a chuť se neustále zlepšovat. Za spolupráci děkuji také svým koaličním i opozičním kolegům i Vám, sousedům.

Opatrujte se, buďte zdraví a co nejvíce spolu.

KŠŠ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.