Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2024

Zastupitelé ve středu 17. ledna 2024 na 9. zasedání v tomto volebním období schválili rozpočet městské části na letošní rok, který počítá s příjmy ve výši téměř 48 milionů korun a výdaji běžnými ve výši bezmála 47 milionů korun a kapitálovými ve výši 22 milionů korun, přičemž rozpočet je financován přebytkem hospodaření minulých let včetně financování návratné finanční výpomoci. Schválena byla také směrnice Zásady poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry, která má za cíl harmonizaci procesů žádostí jednotlivých žadatelů ve sportu, v kultuře i v dalších oblastech. A informativně byly předloženy přehled veřejných zakázek, rozpočtová opatření a probrán aktuální stav tělocvičny v základní škole.

Schválený program 9. zasedání ZMČ:

  1. Kontrola zápisu č. 8
  2. Návrh rozpočtu Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2024, návrh rozpočtu hospodářské činnosti 2024, neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím, rozpočet peněžních fondů 2024 a střednědobý výhled na roky 2025–2029 – schváleno
  3. Návrh na schválení směrnice Zásady poskytování dotací z rozpočtu městské části Praha-Dolní Chabry – schváleno
  4. Informace – přehled VZ – vzato na vědomí
  5. Informace
    1. rozpočtové opatření č. 23/2023 – 1003 – vzato na vědomí
    2. rozpočtové opatření č. 24/2023 – 2130 – vzato na vědomí
  6. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.