Slovo starostky únor 2024

Milí Chaberští, 
na lednovém zastupitelstvu jsme schválili rozpočet městské části na rok 2024. Městská část bude v letošním roce hospodařit s předpokládanou částkou ve výši 47 838 700 Kč. 
Od hlavního města Prahy jsme obdrželi částku 34 647 700 Kč, ostatní příjmy má městská část z daní, z místních poplatků z ubytovaných osob, ze psů, ze vstupného a užívání veřejného prostranství formou záboru. Z příjmů z poplatku ze psů a pobytu městská část odvádí 25 % na účet hlavního města Prahy. 
Součástí daňových příjmů je daň z nemovitých věcí, která jako jediná zůstává ze 100% městské části. Předpokládaný výnos v letošním roce po vládou schváleném konsolidačním balíčku je kolem 12 000 000 Kč. Více se o dani z nemovitosti dočtete v samostatném článku. 
Dalšími příjmy jsou poplatky z místní knihovny, vstupné z kulturních akcí pořádaných MČ, příjmy z úroků peněz uložených na účtech, příjmy z nájmů. 
Na straně výdajů jsou vedle provozních výdajů na činnost místní správy, knihovny, udržování zeleně, veřejného prostoru a hřbitova a vydávání Chaberského zpravodaje také výdaje související se správou, údržbou a opravami komunikací, čištění kanalizace. Na provoz mateřských škol půjde celkem 5 865 500 Kč, základní školy pak 7 401 000 Kč z rozpočtu městské části. 
Z projektů počítáme s celkovou dopravní studií Chaber, pokračováním projektů na energetické úspory v MŠ a vznik celkové energetické koncepce městské části, dokončení projektu městské služebny policie, sportoviště na pozemku pod garážemi vedle fotbalového hřiště, započetí projektu na přestavbu objektu městské části v ulici Spořická 483/60. 
Z větších investic se letos počítá s rekonstrukcí knihovny ve výši 4 000 000 Kč, pokud získáme celkovou dotaci z Národního plánu obnovy, zhruba 10 000 000 Kč na rekonstrukci hřiště a celé plochy U Václava pod základní školou, ze získané dotace započneme revitalizaci Třešňovky. Dále zřízení a vybavení nové kuchyně v MŠ Beranov a 700 000 Kč na rekonstrukci hřiště Klášterecká, s rekonstrukcí parkoviště před úřadem, rekonstrukcí havarijního stavu elektroinstalace bytů Spořická. Rádi bychom letos v rámci zlepšení péče o vzhled městské části zakoupili multikáru. 
Na straně dotací rozdělíme letos částku 1,3 milionu Kč pro spolky a jednotlivce, kteří se zabývají sportovní, kulturní či jinou bohulibou činností pro občany městské části. 
Část výdajů jde na sociální péči a pomoc včetně výdajů na činnost sociální pracovnice. Mezi ostatní výdaje spadají výdaje na kulturní, společenské a sportovní akce komisí městské části, dary, včetně darů na zajištění požární ochrany jednotkou dobrovolných hasičů z Ďáblic a provoz Linky bezpečí. 
Rozpočet Městské části Praha-Dolní Chabry na rok 2024 je financován přebytkem hospodaření minulých let včetně financování návratné finanční výpomoci hlavního města na dostavbu základní školy a splátky půjčky ČS. 
Rozpočet městské části pro tento rok představuje pečlivě promyšlený plán, který se zaměřuje na podporu udržitelného rozvoje, rozvoj školství a sportu, investice a zlepšení kvality života obyvatel městské části.                                              

 Vaše KŠŠ
 

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.