Projekt rekonstrukce knihovny uspěl a získal potřebné finance

Dolní Chabry uspěly v dotačním řízení Malá kulturní a kreativní centra vyhlášeném Ministerstvem kultury a získaly bezmála 12 milionů korun na projekt rekonstrukce knihovny – kulturního a kreativního centra. O finance radnice zažádala v září 2023 v rámci iniciativy Rozvoj regionálních, kulturních a kreativních center.

Ministerstvo kultury vyhlásilo 2. února 2024 výsledky výzvy, jejímž cílem je do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Městská část se do výzvy přihlásila s projektem zaměřeným především na rekonstrukci a rozšíření stávající knihovny, která v roce 2022 získala titul Knihovna roku, a modernizaci kulturního centra jako prostoru pro vzdělávání, kulturu a kreativitu pro širokou skupinu místních obyvatel od dětí po seniory.

Jak jsme již zmiňovali v listopadovém čísle Chaberského zpravodaje, projekt zahrnuje vytvoření pódia a sezení před knihovnou s možností venkovního promítání. Sama knihovna by měla být rozšířena od o 47 m2 proskleného prostoru v severním dvoře areálu budovy. Tato nová skleněná místnost bude přímo propojena se stávající knihovnou a nabídne prosvětlený moderní prostor k využití pro nejrůznější účely jako například kreativní dílny. Rekonstrukcí projdou i nynější prostory knihovny, čajovny a Kulturního centra jako celku. Nové vybavení, jeho rozložení a přesuny depozitáře umožní vznik například čtenářského koutku, studovny či adekvátního zázemí pro knihovnice, ale také místo pro shromažďování a kvalitně osvětlené výstavní prostory. Perličkou projektu a lákadlem pro mnohé návštěvníky může být využití sklepní místnosti k vybudování interaktivního prostoru s únikovou hrou.

V průběhu letošního roku počítá městská část se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení a výběrem zhotovitele rekonstrukce. K realizaci by mohlo dojít v roce 2025 s dokončením a otevřením pro návštěvníky od roku 2026.

Celkem bylo ve výzvě Ministerstva kultury oceněno 35 projektů z 53 předložených, mezi které bylo rozděleno 840 milionů korun. Expertní komise pro výběr byla složena ze zástupců Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Ústřední knihovnické rady. Při hodnocení byl kladen důraz na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a schopnost kooperativního financování při realizaci i udržitelnosti projektu.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.