Opravy povrchu vozovky na Brnky a související uzavírka

Ve dnech 27.–31. března 2024 proběhnou na místní komunikaci K Brnkám rozsáhlé opravy povrchu vozovky. Uzavřený bude úsek od lesní školky Jaata až na hranice katastru, tzn. ke kontejnerům na Brnkách.

Komunikace bude pro motorová vozidla zcela uzavřená. Příjezd do MŠ Jaata i k zahradním chatám vedle ní bude volný, nicméně je nutné dbát zvýšené opatrnosti kvůli pohybu techniky a pracovníků. Objízdná trasa pro motorová vozidla na Brnky bude směrem kolem hřbitova přes Zlatý kopec.

Během deštivého zimního období došlo v nižších polohách cesty k jejímu podmáčení, následné silné degradaci a rozbití povrchu. Silnice byla v havarijním stavu. Městská část Praha-Dolní Chabry, která má komunikaci ve svěřené správě, je povinna ji udržovat ve sjízdném stavu a zajistit její provozuschopnost, zejména s ohledem na možný zásah jednotek IZS, a rovněž zodpovídá za škody na zdraví a majetku, které by uživatelům vznikly v důsledku špatného stavu komunikace.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.