10. veřejné zasedání ZMČ

Ve středu 3. dubna 2024 od 18:00 hodin proběhne na Hrušovanském náměstí 253/5 v objektu Chaberského dvora 10. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry.

Navržený program 10. zasedání ZMČ:

  1. Kontrola zápisu č. 9
  2. Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemku parc. č. 1279/109, k. ú. Dolní Chabry
  3. Odměňování členů Zastupitelstva městské části Praha-Dolní Chabry
  4. Návrh na schválení aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  5. Návrh na schválení smlouvy s vybraným dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu „IT služby pro MČ Praha-Dolní Chabry“
  6. Návrh na uzavření dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci ze dne 29. 6. 2022
  7. Návrh na částečnou revokaci usnesení číslo 083/23/ZMČ ze dne 13. 12. 2023
  8. Informace – oprava podlahy v tělocvičně ZŠ
  9. Informace – zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2023
  10. Dotazy a připomínky občanů

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.