Slovo starostky duben 2024

Milí Chaberáci,  

koncem února přišlo z magistrátu překvapivé rozhodnutí ve věci Lanovky Podbaba – Troja – Bohnice v řízení o vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA). Stavba dostala od odboru ochrany životního prostředí magistrátu nesouhlasné stanovisko. Důvodem zamítnutí byl nepřijatelný vliv stavby na krajinný ráz. Pro nás je toto rozhodnutí zajímavé i z důvodu dálnice D0 neboli okruhu. V rozhodnutí o lanovce je jako důvod nesouhlasu uveden zásah do krajinného rázu přírodního parku Drahaň-Troja a Trojské kotliny s jejich jedinečnými znaky a chráněnými hodnotami. Je tedy rozhodnutí nadějí i pro Chabry? Šestiproudá dálnice D0 má vést jen 2 km vzdušnou čarou od místa lanovky a výsledek řízení EIA k úseku 518, 519 očekáváme každým dnem. V našem vyjádření do řízení EIA k dálnici jsme poukazovali i na posudky, které k lanovce a šestiproudé dálnici psal tentýž člověk. Zatímco vliv lanovky o délce 2,3 km, se třemi stanicemi a celkem pěti pylony, vyhodnotil tento znalec jako silný zásah do krajiny na hranici přijatelnosti záměru, vliv 15 km dlouhé dálnice s mosty, mimoúrovňovými křižovatkami a přivaděči vyhodnotil jako únosný a ve vztahu k harmonickému měřítku krajiny dokonce jako slabý. Jsem proto moc zvědavá, jaké bude závěrečné stanovisko EIA v našem případě. O lanovce se ale obecně ví, že především ztratila politickou podporu hlavního města, což v případě dálnice D0 neplatí. 

Počátkem března přišlo další rozhodnutí z magistrátu. Po téměř roce běhání kolem financování zvýšené křižovatky před základní školou, která má zvýšit bezpečnost přechodu, jsem v půlce března obdržela zprávu, že hlavní město její vznik letos financovat nebude. Sami jsme si přitom zajistili projekt i stavební povolení a poté znovu oběhli další kolečko dotčených orgánů, aby mohl celý projekt být převeden na hlavní město, jelikož se jedná o komunikaci v jeho správě. Budu pokračovat v úsilí o její výstavbu. 

Na druhou stranu nám březnové zastupitelstvo hl. m. schválilo dotaci na zkvalitnění výuky tělesné výchovy ve škole ve výši 226 000 Kč, investiční a neinvestiční dotace ve výši téměř dvou milionů na třešňovku, kde nyní dokončujeme 1. etapu prováděcí dokumentace na vznik cesty a pořízení prvního mobiliáře a celkem tři miliony korun z požadovaných 4,1 milionů na vznik kuchyně v MŠ Beranov. V případě kuchyně uvidíme, zda se stihne získání stavebního povolení a výběr dodavatele ještě v letošním roce před prázdninami, nebo budeme realizovat až příští léto. 

Je krásné jaro, začaly chaberské trhy, budou se konat pravidelně co 14 dnů a doufám, že se vám budou opět líbit. Ráda bych vás také v sobotu 13. dubna pozvala na akci Ukliďme Chabry. Je fajn, když se staráme o místo, kde žijeme. 

Přeji Vám krásný duben! 

KŠŠ

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.