Chabry potřebují novou školu

Dovolte mi, abych přispěl svým dílem k debatě o dostavbě ZŠ Dolní Chabry. Na 7. veřejném zasedání ZMČ dne 18.9.2019 bylo zastupitelstvem schváleno využití investiční dotace pražského magistrátu a zároveň byla rada městské části pověřena vypsáním nového výběrového řízení. Pro potřeby radních a veřejnosti si dovolím zopakovat několik tezí.

  • Dvakrát měř jednou řež: Škola se nestaví na 5 nebo 20 let, spíše na 50 a více let.
  • Školu stavíme pro potřeby vzdělávání, nikoliv, abychom vyčerpali dotace. Snaha rychle vyčerpat přislíbené prostředky se může v důsledku prodražit.
  • Takový přístup pak vede k nechtěným improvizacím, jakou je např. rozšíření počtu tříd, ještě před dostavbou jídelny, kterou naše škola potřebuje z důvodu limitních hygienických podmínek. O této dosud nezveřejněné variantě se někteří rodiče dozvěděli na třídních schůzkách v září 2019 a paní ředitelka ji na SPCHŠ nepopřela.   
  • Zakázka v objemu 200-250 milionů bude největší investiční akcí naší MČ za poslední dobu, je potřeba prověřit zodpovědně více variant, rozhodovat s ohledem na platný územní plán a řešit celé území v okolí školy jako jeden celek, zodpovědně posoudit možnosti získání pozemků a stavby nové školy
  • Jiné obce a městské části byly za obdobnou částku schopny postavit školu novou (např. Líbeznice za 188 miliónů pro 600 žáků). Chabry ji hodlají navýšit o 100 žáků.
  • Projektová dokumentace je stará, výběrové řízení na její pořízení bylo vyhlášeno v roce 2013- Před vypsáním výběrového řízení je nutno provést její důkladnou revizi včetně oponentního posudku a rozptýlit tak oprávněné obavy veřejnosti o závažných vadách v projektu. To v důsledku ušetři významné prostředky, které by si vyžádala oprava neodhalených chyb v podobě víceprací, následných reklamací, zvýšených nákladů na údržbu nebo zkrácení životnosti objektu. Bezvadná příprava stavby s tímto související zmírní pak i dopady na žáky, učitele a rodiče v průběhu vlastních stavebních prací.
  • Podobně jako u posuzování dopadů stavby plánovaného okruhu kolem Prahy nelze sklouznout ke zkratce, že existuje pouze stávající varianta a varianta nulová, kdy se nic nestaví. Odmítnutí jediné navržené varianty neznamená nesouhlas s dostavbou jako takovou
  • Blíže viz můj článek na informačním portálu 18400.cz:  https://18400.cz/chabry-potrebuji-novou-skolu/

MUDr. Michal Šotola

Dvořákova, Dolní Chabry

někdejší člen školské komise

Fotogalerie: