Diskusní večer o dopravě

Minulý měsíc zorganizoval v chaberské restauraci Karel spolek Platforma za kvalitní dopravní infrastrukturu besedu o dopravě, zaměřenou na severozápadní část plánovaného silničního okruhu kolem Prahy.

S aktuální situací nás seznámili Ing. Josef Tomeš, dopravní odborník a bývalý vrcholný manažer Ředitelství silnic a dálnic, Ing. Gabriela Lněničková, MBA a Ing. Petr Kasa, oba zakládající členové této platformy. Velmi zajímavá byla i přednáška RNDr. Alice Dvorské o současné kvalitě ovzduší v Dolních Chabrech a dopadech na životní prostředí při realizaci jižní varianty. Ing. Renáta Voláková z uskupení Zelená pro Jesenici nám popsala situaci v Jesenici, kde zejména hluk z již realizovaného obchvatu katastrofálně ovlivnil životní prostředí tamních obyvatel.

Prezentace k nahlédnutí zde: http://www.rozumnadoprava.cz/prezentace-a-dalsi-materialy/.

Hana Francová, Nad Drahaňským údolím, z. s.

Fotogalerie: