Dolní Chabry projednávány na 38. zastupitelstvu hlavního města Prahy

Ve čtvrtek 14. června 2018 byly na zastupitelstvu HMP projednávány hned dva materiály týkající se Dolních Chaber.

Prvním z nich byl bod 11/6 (Změna 2844 a 2866 k návrhu zadání celoměstsky významných změn v ÚP SÚ HMP na území správního obvodu Prahy 8), v němž se jednalo o zprůjezdnění polní cesty navazující na ulici V Kratinách tzv. Beranovky  (změna Z-2844) a o změnu územního plánu týkající se pole za Větrolamem (změna Z-2866), změna pole na stavební pozemky. Tento bod původně předložila sama primátorka A. Krnáčová. Při projednávání programu zasedání zastupitelstva však požádala o jeho stažení. Nakonec se poměrem hlasů 52 – pro, 0 - proti a 1 se zdržel, podařilo tento bod jako jediný ze čtvrtečního programu projednávání vyřadit! Obě změny byly navrženy městskou částí Dolní Chabry, která tyto změny požadovala jednak z důvodu dalšího rozvoje obce a změnu polní cesty na komunikaci  -silnici, pak z důvodu stabilizace dopravy. První z nich (zprůjezdnění Beranovky) byla navržena ke schválení, druhá (přeměna pole za Větrolamem) k zamítnutí. Stažením bodu z projednávání je tak Beranovka pro pěší na chvíli zachráněna a pole za Větrolamem není určeno k zástavbě. Do diskuze k tomuto bodu jsem se již ráno přihlásila spolu s p. Maunem (autorem petice proti zprůjezdnění Beranovky). Z důvodu vyřazení z programu na příspěvky nedošlo. Moc bychom touto cestou chtěli poděkovat všem obyvatelům nejen Dolních Chaber za jejich zájem o tuto problematiku a množství osobních i písemných apelů, které adresovali zastupitelům HMP. Váš zájem o věc byl hlavní důvod, proč se nakonec podařilo tento bod z projednávání vyřadit! Neprůjezdnost Beranovky je tak na chvíli zachráněna.

Druhým bodem, který se naší obce týkal, byl bod 62/7 k návrhům změn na pořízení změny VLNY 14 ÚPSÚ HMP na území správního obvody Prahy 8. Šlo o změnu pole při výjezdu z Dolních Chaber směrem na Ďáblice, kousek za současným autosalonem Auto Dufek na Spořické, na pozemky určené k výstavbě rodinných domů a částečné využití pro zeleň a obecní účely. Tato změna územního plánu nebyla nakonec schválena. Naším dlouhodobým cílem je, aby nedocházelo ke změnám územního plánu bez jasné koncepce rozvoje městské části, bez dostatečného dopravního řešení a řešení občanské vybavenosti. Pokud nebudeme mít studii rozvoje městské části, budou veškeré navrhované změny územního plánu a umožňování výstavby nekoncepční a bez vazby na celkovou vizi se mohou snadnou zvrtnout v nevratné zničení naší krásné městské části.          

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, zastupitelka, členka 18400.cz – ZA LEPŠÍ CHABRY

Fotogalerie: