Dopis zastupitelů 18400.cz

V úsilí o lepší tvář obce nesmíme polevit

V úterý 12. března letos už potřetí zasedal Výbor pro územní rozvoj (VURM), poradní orgán zastupitelstva hlavního města Prahy. Na programu bylo opět pro Chabry klíčové téma. Pod nevinným označením U1302/01 se schovávala změna územního plánu, která by po svém schválení znamenala navýšení koeficientů zastavitelnosti území, rozumějme navýšení pater u plánovaných viladomů projektu Nové Chabry – Beranov a navíc další velké rozšíření území určeného k zástavbě. Čili právě to, co občané svými hlasy v místním referendu odmítli! Díky žádosti zaslané dle zákona č. 106/1990 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme zjistili, že na VURM jsou stále původní podklady, souhlasné stanovisko obce s navýšením a žádná zmínka o referendu. Vyzvali jsme proto starostku, aby napravila chyby předchozího vedení obce a VURMu doručila nové informace. Při své lednové účasti na VURMu totiž referendum vůbec nezmínila. Sami jsme neotáleli a zaslali VURMu a Odboru územního rozvoje magistrátu prostřednictvím datové schránky informaci o proběhlém referendu a o změně původního souhlasného stanoviska obce s navýšením z roku 2015 na nesouhlas vyvolaný referendem z roku 2016.

Při vědomí vážnosti situace a pod tlakem občanů zaslalo i vedení obce zamítavé stanovisko. Všichni společně se pak sešli v magistrátní budově Nové radnice, aby na jednání VURMu podpořili vystoupení paní starostky. Ta jasně vyjádřila postoj obce nenavyšovat výstavbu oproti platnému územnímu plánu.  Potěšitelný byl i fakt, že jednání přihlížela desítka občanů z Dolních Chaber, kteří účastí i transparenty kultivovaně vyjádřili svůj názor.

Vše výše zmiňované přispělo k tomu, že navrhovaná změna a s ní spojené navyšování a rozšíření zastavitelného území nebyla výborem schválená. Chabry (tentokrát) vyhrály. Bylo to hlavně a jedině díky výsledkům referenda, které se ukazuje být jediným funkčním argumentem pro zástupce hlavního města, kteří o změně územního plánu rozhodují.

Dá se očekávat, že investor své požadavky na navyšování koeficientů vrátí do jednání. Pro chaberské občany je ale důležitý signál, že jejich zastupitelé ctí zájmy obce a nedopustí, aby soukromé zájmy ničily společný veřejný prostor.

Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková, Stanislav Vyšín, zastupitelé MČ

Fotogalerie: