Dopis zastupitelů VpCh

Odkopaná opozice. Místo spolupráce jen očekávaná kritika neschválený rozpočet

Zastupitelstva probíhají poslední dobou podle stejného scénáře. Koalice řeší rozvoj a budoucnost Chaber, opozice zpravidla blokuje vše, s čím nepřijde sama. I když to je na úkor všech obyvatel.

Máme velmi těsnou většinu jednoho hlasu a věděli jsme, že jeden člen koalice dorazit nemůže. Za této situace je zřejmé, že naše pozice je složitá bez ohledu na to, jak moc jsme se na jednání připravovali. Ze zkušenosti víme, že 18400 nepodpoří z principu žádný náš návrh, bez ohledu na to, jak důležitý pro Chabry je. A protože bychom neměli většinu potřebnou ke schválení, byl by to pat. Proto jsme se rozhodli, že než protahovat na hodiny bezvýsledné osobní útoky, lepší bude, se nezúčastnit. Na jednání opět převážily emoce a osobní exhibice nad věcným přístupem.

Hlavním bodem středečního zasedání mělo být schválení rozpočtu na rok 2019, který byl předložen s předstihem 15 dnů před zasedáním a za tu dobu k němu nepřišla jediná připomínka. Z důvodu neúplnosti počtu koaličních zastupitelů byl pro schválení rozpočtu zásadní postoj opozice. Nelehká role to byla pro paní starostku. Devět hlasů přítomných zastupitelů by pro schválení stačilo, šest opozičních členů se, ale alibisticky zdrželo hlasování. Absolutně dle očekávání, opozice v chaberském zastupitelstvu opět nezklamala. Přestože mohla dokázat, že deklarovanou spolupráci myslí vážně, předvedla dle předpokladů pouze svoji momentální sílu a smetla rozpočet ze stolu, aniž by nabídla jakoukoliv alternativu.

Opět se ukázala jako nekonstruktivní, důležitá jsou pro ni pouze veřejná vystoupení a mediální působení. Reálná činnost pro městskou část nula. Odmítáme takovému chování přihlížet, protože naše práce pro Chabry je každodenní a nesoustředí se pouze na jeden zastupitelský večer v intervalu tří měsíců.

Jelikož musí být rozpočet městské části chválen do konce března a potřebujeme také co nejdříve vyřešit stravování žáků v době stavebních prací na rozšíření základní školy, vyhlásí starostka termín dalšího březnového zasedání, kde věříme, že se předložené body schválí a budeme moct dál pracovat pro většinu obyvatel Dolních Chaber. To jsou naše priority!

Zastupitelé Volby pro Chabry

Fotogalerie: