Termíny přistavování VOK na bioodpad (BIO VOK) I. pololetí 2024

Mimo uvedené termíny je možné ukládat Bioodpad přímo v Dolních Chabrech 

 

Přistavení Bio velkoobjemových kontejnerů v první polovině roku 2024

    
StanovištěDatumHodina
  oddo
stanoviště   Bílenecké náměstí10.03.20249:0012:00
stanoviště   Na Pěšině10.03.20249:0012:00
stanoviště   Pod Křížem x U Větrolamu10.03.20249:0012:00
    
stanoviště   Dvorní14.04.20249:0012:00
stanoviště   Ulčova14.04.20249:0012:00
stanoviště   V Kratinách14.04.20249:0012:00
    
stanoviště Kadaňská26.05.20249:0012:00
stanoviště Pihelská26.05.20249:0012:00
stanoviště Protilehlá - Kobyliská26.05.20249:0012:00

Mapa velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad MČ Praha-Dolní Chabry

Co je bioodpad
Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  • Mezi bioodpad patří
    Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
     
  • Mezi bioodpad nepatří
    Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.