Pokračování prací v ulici Ládevská

Dodavatelská firma během června pokračovala v práci na rekonstrukci středotlakých rozvodů plynu. Stavební prostor se rozšířil od Ulčovy až k ulici Pod Křížem. Vzhledem k velmi složitým prostorovým podmínkám, žádáme obyvatele o trpělivost a toleranci. Dodavatel prací postupuje s maximálním nasazením. Generální výměna potrubí byla vyvolána naprosto nevyhovujícím stávajícím rozvodem. Úniky zkorodovaným potrubím hrozily vážným nebezpečím výbuchu při nahromadění plynu v kanalizaci nebo například sklepě objektu.

Vedení městské části vyjednává o zkoordinování realizace oprav povrchu stávající poloviny vozovky Ládevské. Tam je několik rozsáhlých propadů. Z důvodu zachování alespoň částečné průjezdnosti ulice, budou opravy provedeny ve druhé fázi obnovy povrchů.

Komise stavební a dopravní RMČ

Fotogalerie: