Povolební zklamání

Zúčastnil jsem se jednání zastupitelstva naší MČ dne 12. prosince a chci se s Vámi podělit o své dojmy. Na programu kromě běžné agendy úřadu byly dva pro obec a její občany důležité body. Požadavek na stažení změny ÚP, která by umožnila výstavbu silnice na místě Beranovky a poté výstavbu domů kolem ní, a dále zdánlivě nevinný bod, v němž mělo naše zastupitelstvo deklarovat svůj postoj k pražskému okruhu. Vzhledem k volebním programům jednotlivých uskupení se jevily oba body jako jednoduché pro schválení. VpCh chce vzdálenější variantu okruhu, ODS zase jasně požadovala Beranovku bez aut. K tomu 18400 dlouhodobě prosazuje Beranovku bez aut a vzdálenější variantu okruhu. Proto se zdálo, že je dostatek hlasů pro odsouhlasení obou návrhů v souladu s přáním občanů. Těšil jsem se konečně na konstruktivní jednání vedené v zájmu občanů.

   Opak byl ale pravdou a občané se nedočkali naplnění předvolebních slibů od zastupitelů vládnoucí koalice. Pokud si někdo myslel, že jsme dosáhli dna, když byla obec vedena v uplynulých dvou volebních obdobích Volbou pro Chabry, tak se hluboce mýlil. Nová koalice ve vedení obce překonala všechna očekávání. Celé zasedání vedené starostkou B. Floriánovou probíhalo chaoticky a zmateně. Její opakovaná samochvála při každé možné i nemožné příležitosti byla až nesnesitelná. Dozvěděli jsme se například, že bez jejího jednání v Bruselu před 10 lety by už byl realizován pražský okruh přes Chabry. Přesto následně bez mrknutí oka prosadila, aby zastupitelstvo nepřijalo deklaraci, že jednoznačně podporuje severní, tedy vzdálenější variantu okruhu vedoucí mimo Chabry. Také jsme se dozvěděli, že hlavní a vlastně jedinou bojovnicí za „Beranovku bez aut“ je právě ona. Poté opět bez mrknutí oka odmítla stažení návrhu na změnu ÚP, kterým má dojít ke změně Beranovky  na silnici. Mohlo by to vypadat nelogicky, ale není to tak. Pražský okruh ve variantě jižní, tedy přes Chabry, má v programu pražské vedení ODS, proto chaberská ODS nemůže deklarovat, že je pro severní variantu. No a Beranovku se silnicí a s auty potřebuje zase VpCH, proto nelze stáhnout změnu ÚP z jednání magistrátu. Tak jsme byli svědky výměnného obchodu, kdy VPCH podpořila ODS v otázce okruhu, i když voličům slibovala podporu severní varianty. A ODS jí to oplatila s Beranovkou, i když v čele její kandidátky stála právě ta největší bojovnice za Beranovku bez aut. A že to občané chtějí jinak – to nevadí, vždyť už je po volbách…

   Co lze říci závěrem? Zatímco v minulých dvou volebních obdobích jsme byli svědky především prosazování zájmů několika málo vlastníků polností, se snahou jejich maximálního zhodnocení přeměnou na stavební pozemky, nyní s příchodem stranického subjektu do vedení obce jsou již patrné osobní a politické ambice některých zastupitelů získat v dalších volbách nominaci do vyšších pater politiky naplňováním stranických cílů. Ty však mohou být v rozporu se zájmy občanů Chaber, což potvrzuje i poslední místo ODS ve volbách.  Z výsledků už tohoto prvního pracovního jednání zastupitelstva je zřejmé, že staré i nové zájmy, spojené v koalici, nebudou znamenat přínos pro další rozvoj Chaber a zlepšování života obyvatel.  Nakonec zbývá jen smutné konstatování - je po volbách a bohužel žádná změna k lepšímu.

Ing. Pavel Šušák, Dolní Chabry

Fotogalerie: