Škola sevřená silnicemi

Zastupitelstvo HMP v dubnu schválilo přerušení změny ÚP Z 2844, tedy přeměnu Beranovky na silnici, která umožní další výstavbu podél ní. Na našem zastupitelstvu jsme žádali stažení projednávání této změny a zachování Beranovky bez aut, chaberská koalice však náš návrh odmítla. Přerušení změny znamená dle našeho názoru jen odklad dlouhodobě prosazovaného schválení této změny.

Minulé vedení obce v čele s VpCH si nechalo vypracovat dopravní studii, která počítá na Beranovce se silnicí (dlouhá červená čára na mapce). Ta má vést kolem školy ulicí V Kratinách na Spořickou a přes školní zahradu (kratší zalomená červená čára) zpět na Beranovku a k sídlišti Nové Chabry. Škola má být tedy bezprostředně ze tří stran obklíčena silnicemi. Přivedení dopravy před školu i nová silnice přes školní zahradu je zcela nepřijatelné řešení, které výrazně zhorší bezpečnost v okolí školy. Dopravní studie, zpracovaná společností dlouhodobě spolupracující s developerem Nových Chaber, na základě zadání, které připravilo minulé vedení naší MČ, znamená mimořádně špatné dopravní řešení této oblasti. Přesto starostka poslala tuto studii na magistrát a na výše uvedeném zastupitelstvu HMP podpořila touto dopravní studií žádost o přerušení Z 2844. Je otázkou, proč vedení obce stále tak podporuje vybudování silnice na pozemcích ve vlastnictví města, proč lépe nepečuje o pozemky, kterých má obec tak málo, a proč upřednostňuje zájmy několika jednotlivců před zájmy veřejnými. Vlastníci pozemků za školou si přece mohou vybudovat a zafinancovat silnici sami a především na svých pozemcích, mimo Beranovku a také mimo školní zahradu, jak ukazuje i návrh Metropolitního plánu (černá čára na mapce).

Současné vedení obce nyní zadalo několika firmám vypracování architektonické studie pro řešení oblasti V Kratinách. Základem pro vypracování architektonické studie bude zřejmě právě výše zmíněná dopravní studie. Je zarážející, že zadání ani k jedné z těchto studií nebylo projednáno zastupitelstvem MČ ani nebylo zveřejněno. Opakovaně jsme žádali o poskytnutí bližších informací, zadávací dokumentace, seznam oslovených subjektů i termín schůzky k projednání těchto věcí. Do dnešního dne se nám pouze dostalo opakovaného ujištění, že se sejdeme a podklady dostaneme.  Je jasné, že právě zadání je velmi důležité pro výslednou podobu jakékoliv studie. Vybudování silnice přes školní zahradu by přece nemohlo zpracovatele studie napadnout, pokud by to nebylo uvedeno v zadání…

Řešení oblasti za školou probíhá od samého počátku značně netransparentně a je výrazně ovlivněno i střety zájmů. Zpracovatel studie přímo oslovený VpCH a spřízněný s developerem Nových Chaber může být jen těžko nestranný.  Vlastníci pozemků za školou mají dlouhodobě zastoupení ve vedení obce a prosazují tak své zájmy, byli už u podání žádosti o změnu ÚP Z 2844 v roce 2011. A byli také u přípravy zadání pro dopravní i architektonickou studii. Samotný návrh této významné změny ÚP nebyl před podáním na magistrát s občany diskutován, ani nebyly vysvětleny důvody k této změně. I poté, co vše vyšlo najevo, se vedení obce snaží přes odpor veřejnosti tento záměr stále prosadit.  

Mgr. Ing. Martina Šušáková, zastupitelka MČ

Fotogalerie: