Valná hromada

V sobotu 16. března 2019 se v místní Sokolovně uskutečnila Valná hromada členů Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Chabry. Účastníci vzali na vědomí Zprávu o činnosti v roce 2018, Zprávu o hospodaření v roce 2018 a Zprávu Kontrolní komise za rok 2018. Následovala diskuse o situaci v Sokole a jeho dalším směřování. Vedením jednoty na příští tři roky byl pověřen Valnou hromadou zvolený Výbor ve složení: starosta Karel Jiránek, jednatel Jaroslav Prudký, náčelnice Gabriela Smetanová, vzdělavatelka Jiřina Knapová, hospodářka Renáta Jiránková a členky Jana Berousková a Tereza Heinrichová. Dohledem na Výbor byla pověřena Valnou hromadou zvolená Kontrolní komise ve složení: Petr Hrdlička, Lenka Vlasáková a Jarmila Vrzalová. Nově zvolený Výbor pak poděkoval přítomným za účast a požádal všechny stávající i nové členy Sokola o pomoc s organizací sportovních i kulturních akcí v roce 2019. Chcete se zapojit? Přijďte cvičit, pomáhat nebo se bavit i vy!

Navštivte www.sokoldolnichabry.cz nebo napište na info@sokoldolnichabry.cz.

Karel Jiránek

Fotogalerie: