Přidělování popisných, orientačních nebo evidenčních čísel domů pro všechna katastrální území Prahy .