Odbor občansko-správní: matrika, občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy

Městská část Praha 8, Zenklova 1/35. 180 00 Praha 8 – Libeň

odbor občansko-správní

 

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Oddělení matriky

Oddělení správní