Rozpočtové opatření v roce 2019

Rozpočet/Zpráva: 
Schválená rozpočtová opatření
Zařazení: 
MČ Praha-Dolní Chabry