MCPCH 0921/2019

Datum: 
16.05.2019
Vyřizuje: 
Goldsteinová L.
Předmět: 
2x odpověď + Metropolitní plán – připomínky, zadání pro zpracování dopravní obslužnosti (V Kratinách), zadání pro zpracování Koncepční studie dopravní obslužnosti
Rok: 
Číslo jednací: 
MCPCH 0921/2019