Městská část poptává návrh interiérů a orientačního systému základní školy

Městská část vyhlašuje výzvu k podání nabídek pro zakázku malého rozsahu na vyhotovení Návrhu interiérového vybavení a orientačního systému Základní školy Praha-Dolní Chabry. Práce by měly být realizovány do jednoho měsíce od podpisu smlouvy, maximálně do konce května 2021.

Základní škola nyní prochází finální fází dostavby jižního křídla, tělocvičny včetně dalšího zázemí a rekonstrukce stávající budovy, které by měly být dokončeny v průběhu letošního léta.

Interiérový architekt by měl zajistit vyhotovení návrhu komplexního interiérového zařízení základní školy a jejího orientačního systému a výkon trvalého autorského dozoru v realizační fázi interiérových prvků.

Předmětem plnění je:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

 1. návrh interiéru prvostupňové třídy,
 2. návrh interiéru druhostupňové třídy,
 3. návrh interiéru sborovny,
 4. návrh interiéru družiny,
 5. návrh interiéru odborné třídy – základní vybavení, návrh úložných prostor,
 6. jednotný materiálový a barevný koncept řešení interiéru.
 7. PD bude zahrnovat:
  1. soupis rozmístění mobiliáře v interiéru včetně označení položek,
  2. produktovou (technickou) specifikaci typových a atypických prvků interiéru,
  3. schématickou dokumentaci truhlářských prvků v interiéru,
  4. výkaz výměr mobiliáře a truhlářských prvků.
 8. Vstupní a průběžné konzultace a úpravy běžného rozsahu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU

 1. Orientační systém prolínající všechny části budovy
  1. základní grafický návrh jednotlivých panelů,
  2. legenda rozmístění v rámci školy,
  3. systém na označení tříd by měl být jednoduše obměnitelný,
  4. výkaz položek a specifikace pro nacenění u realizační firmy).
 2. Vstupní a průběžné konzultace a úpravy běžného rozsahu.

Předmět činnosti je podrobně vymezen v příloze č. 4 – návrh smlouvy.

Nabídky je třeba doručit písemně na adresu radnice městské části na Hrušovanském náměstí do 19. dubna 2021 v 18:00 hod.

Prohlídka místa plnění je potřebná pro řádné podání nabídky. Kvůli probíhajícím stavebním pracím je však třeba se na prohlídce domluvit předem.

Veškeré náležitosti výzvy a specifikace rozsahu interiérových prací naleznete v přiložených souborech nebo na elektronické úřední desce a dodatečných informacích.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.