Místní poplatek ze psů za rok 2022 je splatný do konce března

Majitelé psů s trvalým pobytem na území MČ Praha-Dolní Chabry zaplatí poplatek ve stejné výši jako v předchozím roce. Sazby poplatků se nemění a dle vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů, jsou následující:

  • 300 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě
  • 600 Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě
  • 200 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
  • 300 Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě, je-li držitel psa osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmů
  • 1.500 Kč za jednoho psa chovaného v bytovém domě
  • 2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě
  • 600 Kč za jednoho chovaného psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu
  • 900 Kč za druhého a každého dalšího psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitel je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu.

Poplatky lze zaplatit v pondělí 7:45–12:00 hodin a ve středu 13:00–17:45 hodin na podatelně ÚMČ Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, nebo bankovním převodem, účet č. 2000704349/0800, KS 0379, VS 1341 a SS – popisné číslo domu (červené).

Splatnost do 31. března 2021.

Povinnost chovatelů

 

  • ohlásit psa staršího třech měsíců do evidence MČ Praha-Dolní Chabry
  • v případě ukončení chovu nebo uhynutí psa odhlásit z evidence do 15 dnů, dokládá se potvrzením od zvěrolékaře nebo čestným prohlášením (pokud jste tak dosud neučinili, informujte příslušný odbor dodatečně).

Vzory tiskopisů jsou k dispozici na https://www.dchabry.cz/formulare-zadosti

Adresa registru: ÚMČ Praha-Dolní Chabry Referát daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8, Tel: 283 851 272, e-mail: podatelna@dchabry.cz.

Podrobnější informace o poplatcích za psy včetně veškerých formulářů naleznete na stránce poplatků.

Informace ve věci evidence psů v „Centrální evidenci psů – Komora veterinárních lékařů“ od 1. ledna 2022 naleznete v aktualitě na webových stránkách městské části.​

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.