Vyjádření k EIA pro Technické centrum odesláno

Městská část Praha-Dolní Chabry ve středu 23. listopadu 2022 odeslala své vyjádření k probíhajícímu řízení o posuzování vlivu na životní prostředí v souvislosti se záměrem Technického centra Dolní Chabry. Vzhledem k obsahu vyjádření a jeho závěrům požaduje městská část, aby byl záměr datacentra zamítnut. V případě, že Záměr zamítnut nebude, žádá MČ, aby byl posuzován podle zákona o posuzování vlivů.

Z vyjádření, jehož přílohou je podrobně zpracovaný Akustický posudek, je patrné, že městská část považuje umístění stavby datacentra v bezprostřední blízkosti obytných staveb za zcela nestandardní a vzhledem k množství negativních vlivů i zcela nevhodné. Jiná srovnatelná datacentra se nacházejí buď v rámci průmyslových areálů, mimo oblasti pro bydlení či pod zemí. Plánovaný záměr je navíc třikrát větší rozlohy (20 007 m2) zastavěné plochy než velikosti datacenter realizovaných jinde v České republice.

Podkladové dokumenty jako jsou Akustická studie a Rozptylová studie je podle městské části nutné doplnit a přepracovat ve smyslu odeslaného vyjádření. Městská část také požaduje dopracovat hodnocení zdravotních rizik záměru a hodnocení vlivů záměru na klima a rovněž aby jednotlivé podkladové dokumenty byly zpracovány v souladu s relevantními metodickými pokyny MŽP a dalších orgánů. Vzhledem k uvedenému ve vyjádření požaduje městská část, aby byl záměr zamítnut. V případě, že záměr zamítnut nebude, žádá MČ, aby byl posuzován podle zákona o posuzování vlivů.

Více informací naleznete v přiloženém Vyjádření MČ a Akustickém posudku.

O zjišťovacím řízení EIA k záměru Technického centra jsme psali v samostatné aktualitě.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.