Starostka besedovala s občany o tramvaji

Poslední březnová středa nabídla v Chaberském dvoře rozmanitý program. Od tří hodin proběhlo setkání s dr. Jiřinou Šiklovou, od sedmi zasedalo místní zastupitelstvo a mezi tím se od pěti hodin konala beseda starostky Barbory Floriánové k prodloužení tramvajové trati do sousedních Zdib.

Starostka nejprve uvedla přítomné posluchače do problematiky, na promítaných mapách studie tramvajové trati popsala celý projekt a následně poukázala na nejproblematičtější a nejdiskutovanější místa. Ty uvedla v kontextu podaných připomínek městské části k procesu vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA).

Zmínila také připomínky, které vznikly ve spolupráci s technickým ředitelem DPP Janem Šurovským. Jejich obsah byl využit především při jednáních, která v posledních týdnech probíhala třeba na pražském magistrátu.

Jelikož se jednalo o besedu, dostaly prostor také dotazy z publika, kterých nebylo málo. Podvečer ve Velkém sále Chaberského dvora se tak nesl v příjemné diskuzní atmosféře, kdy si hosté vyměňovali se starostkou své poznatky a názory.

Debatu vzbudil návrh umístění cyklostezky na Ústecké, s kterým vedení MČ v této podobě nesouhlasí především z důvodu požadavku na zachování možnosti parkování pro místní rezidenty, upřednostňovalo by trasování vedlejšími ulicemi. Řešit se bude třeba také rozložení automobilové dopravy na komunikaci, tedy jestli bude zachováno současné čtyřproudé, nebo se Ústecká zúží po celé délce do jednoho pruhu v každém směru. Možností se nabízí více včetně jejich kombinace, přičemž pouze jeden pruh by mohl odradit větší počet řidičů a přimět je k častějšímu využívání MHD, rozšíření na dva pruhy, byť třeba jen připojovací, by zase uvítali někteří místní občané.

Že jde pouze o nedokonalou počáteční studii k projektu, bylo řečeno opakovaně. Je třeba se proto soustředit na další projektové zpracování. Právě v dalších fázích příprav by se vedení MČ chtělo zaměřit také na umístění tramvajových zastávek tak, aby bylo pro Chaberáky co nejvýhodnější. S tím přímo souvisí záchytná parkoviště a parkovací domy, které by zasloužily větší kapacitu, aby tramvaj opravdu ulevila dopravní zátěži v Chabrech.

Že tramvaj bude, je již dnes téměř stoprocentní, zněla odpověď na další z dotazů. Otázkou zůstává termín výstavby, ale ten se také značně přibližuje a nyní se mluví o letech 2022–2023. Tlaky na rychlou výstavbu jdou především od středočeských obcí, pro které bude tramvajové spojení s hlavním městem obrovskou výhodou. A Praha není proti. Dolní Chabry se tak stávají jen jedním z účastníků projektu a vedení MČ bude dělat vše proto, aby nezůstaly jen tichým přihlížejícím a získaly pro místní co nejvýhodnější podmínky.

Stanovisko a připomínky MČ k dokumentaci TT Vozovna Kobylisy – Zdiby, Výsledky ankety TT Vozovna Kobylisy – Zdiby.

Přidat komentář

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.